SL

Med skednji, sirarnicami in potmi: Deželni Naravni park Julijskih Predalp!

0, 25.04.2011
  • Country Italy
  • logo

 Deželni Naravni park Julijskih Predalp se razteza na nekaj manj kot 100 km2 in leži na območju občin Rezija (Resia), Resiutta, Chiusaforte, Lusevera, Venzone in Moggio Udinese. Vključuje najvišje vrhove gorskih skupin Monte Plauris, Monti Mussi in Kanina (Monte Canin), spusti pa se do nižin naselja Povici ter doline potoka Mea.

Našteta območja so bila izbrana zaradi njihovega izjemnega geološkega, naravnega, pokrajinskega in kulturno-zgodovinskegapomena. Tu se pogosto prepletajo številne značilnosti, ki jih drugje le stežka najdemo.
Vzrok za nastanek tega izjemnega območja lahko pojasni dejstvo, da to zavarovano območje leži na križišču treh biogeografskih območij (alpsko, sredozemsko in ilirsko), ter na meji med latinskim in slovanskim kulturnim svetom.

  Specifične značilnosti so zastopane zlasti v krajih dolin Rezija ter Torre, saj jim je, skozi stoletja, uspelo ohraniti svoj jezik in tradicijo. S svojo pridno delavnostjo so izoblikovali pokrajino tega obmejnega območja parka.
Skednji, sirarnice, poti, brvi, travniki in pašniki pričajo o vsakodnevnem življenju, močno prepletenem z naravo. Ta odnos, ki je dan za dnem oblikoval to področje, je danes skoraj nedotaknjen ponujen obiskovalcem in ljubiteljem gora.

Pomembna značilnost parka je njegovo čezmejno povezovanje, ki se odraža v dnevnem sodelovanju z Triglavskim narodnim parkom , ter tudi, čeprav manj izrazitem, z avstrijskim narodnim parkom Nockberge

 Ravno v duhu tega sodelovanja je bil leta 2004 začet projekt ERAEco Regio Alpe Adria . Namen projekta je vzpodbujati sodelovanje med različnimi sektorji, ki skrbijo za razvoj lokalnih produktov, trajnostnega turizma in okoljskega izobraževanja. Eden izmed ključnih delov projekta so šolske izmenjave. Vsako leto lahko otroci iz osnovnih šol znotraj zavarovanih območij obiščejo osnovne šole v drugih zavarovanih območjih, vključenimi v projekt.

O močni povezanosti s slovenskim narodnim parkom Triglav priča priznanje zveze Europarc , ki je parkoma leta 2009 podelila naziv čezmejno zavarovano območje, ki vključuje območja obeh parkov, ter priznanje MAB Unesco slovenskim Julijskim Alpam. Območje je dobilo skupno poimenovanje Ekoregija Julijske Alpe

 Obetajoč rezultat, kot tudi obveza za prihodnost, je strmenje h krepitvi odnosov med zavarovanimi območji vzhodnih Alp, osvobojenih upravnih in političnih razlik, kar si vseskozi prizadeva Alparc.

In prav z mrežo Alparc je bilo vzpostavljeno plodno sodelovanje med zavarovanimi območji na številnih delovnih področjih, zlasti na področjih okoljskega izobraževanja in ekološkega ravnovesja. Za slednje področje je bila ustanovljena posebna delovna skupina, ki jo usklajuje Naravni park Julijsko Predgorje, v sodelovanju s parkoma Dolomiti Friuliane in Orobie Valtellinesi

Osebna izkaznica parka

Ime zaščitenega območja

Ime upravljalca (če je drugačno)

Ente parco naturale delle Prealpi Giulie

Država

Italija

Površina (ha)

9402 ha

leto ustanovitve

1996

IUCN kategorija

V

Pravna osnova

Regijski naravni park

Vključene pokrajine

Furlanija - Julijska krajina

Število občin

6

Najnižja točka (m)

350 m.n.v.

Najvišja točka (m)

2587 m.n.v.

Število prebivalcev

Ni poseljeno

Skupna površina gozda

5100 ha

Skupna površina ledenikov

55 ha

Skupna površina pašnikov

757,48 ha

Prevladujoči tip pokrajine

Listnati in iglasti gozdovi, skale in melišča, alpska travišča

Značilna fauna

Alpski kozorog, Gams, Rjavi medved, Ris, Divja mačka, Beloglavi jastreb, Kozača, Planinski orel, Velika uharica, Kosec, Skalna jerebica, Hribski urh, Alpski kozliček

Značilna flora

Zoisova zvončnica, Froelichov svišč, Srebrna krvomočnica

Glavne turistične zanimivosti

Alpska travišča z endemsko floro, rudnik "Resartico", gorski pašniki, geološka pot "Foran dal Mus", botanični poti "Bila peč" in "Plauris", slapova "Goriuda" in "Barman"

Informacijska središča (število, ime, prevladujoče teme)

1. Hiša parka (Rezija) - splošne informacije o parku
2. Risartico - razstava in informacije o rudniku
3. Informacije in prenočišča "Pian dei Ciclamini" (Lusevera): informacije o dolini potoka Mea

Internetna stran

www.parcoprealpigiulie.it

Kontakt

info@parcoprealpigiulie.it

Število zaposlenih

10 oseb

Dostop

Rezija
Avtocesta A23 PALMANOVA - TARVISIO, izhod CARNIA ali GEMONA - OSOPPO, nadaljujete v smeri Tarvisio, v kraju Resiutta zavijete desno proti Reziji (Val Resia), nato sledite smerokazom do informacijske točke parka.
Avtocesta A23 TARVISIO - PALMANOVA, izhod PONTEBBA, nadaljujete po državni cesti št. 13 (S.S. 13 - PONTEBBANA) v smeri Udine, v kraju Resiutta zavijete levo proti Reziji (Val Resia), nato sledite smerokazom do informacijske točke parka.
Za dostop do krajev Venzone, Moggio Udinese ali Sella Nevea uporabite enake avtocestne izhode. Za dostop do željenih krajev sledite lokalnim informacijskim oznakam o dostopu v park.

Alta Val Torre
Avtocesta A23 TARVISIO - PALMANOVA, izhod UDINE NORD, nadaljujte po državni cesti št. 13 (S.S. 13 - PONTEBBANA) v smeri Tarvisio, nato v smeri TARCENTO - ALTA VAL TORRE po državni cesti št. 646 (S.S. 646) in sledite smerokazom do državne meje in kraja Pian dei Ciclamini. 

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke