SL
 • Izobraževanje za trajnostni razvoj v Alpah
  Izobraževanje za trajnostni razvoj v Alpah

  Podnebne spremembe, izgubljanje biotske raznovrstnosti in pomanjkanje priložnosti so nekatere izmed težav, ki vse močneje prizadevajo alpsko regijo. V teh okoliščinah se med mladimi opaža težnja k izgubljanju vezi z okoljem in zapuščanju gora. Srednjeročno je možna posledica te težnje v tem, da mlad človek izgubi svojo alpsko identiteto. To pa je velika nevarnost za prihodnost Alp, saj imajo prav mladi ljudje ključno vlogo kot prihodnji prebivalci Alp ter odločevalci na področju podjetništva, politike in znanosti. 

  Ob upoštevanju teh okoliščin si izobraževanje za trajnostni razvoj (ITR) prizadeva vcepiti v mlade generacije zavest in znanje o kulturni in naravni dediščini Alp, da bi se na ta način okrepile že obstoječe priložnosti in se ustvarile druge, nove. ITR v Alpah spodbuja razvoj kompetenc ter vzpostavlja okoljsko ozaveščenost in povezanost z naravo kot ključna pogoja za trajnostni način življenja v gorah. Končni cilj ITR je usposobiti mlade ne le za razumevanje in obvladovanje trenutnih izzivov njihovega ozemlja, ampak tudi za predvidevanje težav, na katere bodo lahko naleteli v prihodnosti. 

   »Čeprav izobraževanje sàmo ne more rešiti sedanjih in prihodnjih izzivov, lahko vsaj prispeva k novemu humanističnemu in holističnemu razvojnemu modelu, ki bo vsem ljudem omogočal odkriti njihov potencial za trajnostno prihodnost in dostojno življenje« (UNESCO 2015)

  ALPARC verjame, da je ITR lahko učinkovita rešitev za ponovno vzpostavitev stika mladih z gorami ter za spodbujanje novih priložnosti za zanimivo in trajnostno prihodnost v Alpah.

  Kako?

  ITR v Alpah – v sodelovanju z zavarovanimi območji – uporablja inovativne pedagoške pristope, ki učencem pomagajo razvijati potrebne sposobnosti tako za razumevanje današnjega hitrega in nenehno spreminjajočega se sveta kot tudi za ustrezno ukrepanje. 

  Zato ALPARC promovira vzgojni model, ki sloni na načelih ITR in je prilagojen posebnim zahtevam gorskega okolja. Ta model mlade spodbuja in nagovarja k raziskovanju njihovega naravnega okolja. Alpe so s svojo izjemno biotsko raznovrstnostjo in kulturno dediščino idealen laboratorij za razvijanje in krepitev tradicionalnih dejavnosti, kot je trajnostno kmetijstvo – v povezavi z novimi tehnologijami in inovativnimi rešitvami.

  Mladi ljudje morajo pridobiti nove spretnosti in sposobnosti, da bodo v svoje kraje lahko prinašali inovacije in razvoj. Naj omenimo nekatere izmed vidikov, ki jih ITR v Alpah posebno poudarja z namenom dobre priprave učencev na prihodnost: 

  izobraževalne dejavnosti na prostem

  učenje s praktičnimi dejavnostmi

  interdisciplinarne metode

  sodelovanje med formalnimi in neformalnimi učitelji

  uporaba novih tehnologij

  k učencu usmerjen pristop

  Projekti tega prioritetnega področja:

Mladi na vrhu

Mladi na vrhu

                Mlajše generacije se premalo zavedajo vrednot in priložnosti, ki izhaja...

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke