SL

Regionalni razvoj in kakovost življenja

Alpe niso le naravno okolje, ampak tudi dom za več kot 14 milijonov prebivalcev ter iz leta v leto tudi za številne obiskovalce z vsega sveta. Z namenom zagotavljanja prijetnega in varnega življenja ter primernih rekreacijskih prostorov je treba poskrbeti za primerne regionalne razvojne ukrepe za ustvarjanje in ohranjanje visoke kakovosti življenja.

Regionalni (podeželski) razvoj in kakovost življenja nista omejena le na ekonomske vidike. Upoštevati je treba širok razpon dejavnikov, kot so estetsko privlačne naravne in kulturne vrednote pokrajin, raven zdravja in neokrnjenosti naravnega okolja, kulturna identiteta in pristnost določenega območja, stopnja in uravnovešenost biotske raznovrstnosti, raven onesnaženosti ter oddaljenost med podeželskimi in mestnimi območji.  

Na splošno velja, da so za zagotavljanje splošnega okvira, infrastruktur in storitev za ta razvoj odgovorni javni organi. Vendar zavarovana območja lahko igrajo ključno vlogo na lokalni in regionalni ravni, s tem ko zagotavljajo, da regionalni razvoj spoštuje biotsko raznovrstnost in druge prvine trajnostnega razvoja, vključno z zgoraj omenjenimi vidiki.

Turizem je eden izmed najbolj očitnih načinov za pospeševanje gospodarskih dejavnosti v zavarovanih območjih in v njihovi okolici. Poleg tega lahko zavarovana območja prinašajo še druge prednosti podeželskim krajem: s sprožanjem novih dinamik, ki spodbujajo k razvijanju inovativnih pobud. Lahko tudi prispevajo k promociji lokalnih izdelkov, ustvarjajo zelena delovna mesta, spodbujajo socialno vključenost in nudijo ekosistemske storitve širokega, čezmejnega značaja.
Zavarovana območja lahko torej pomagajo ustvarjati nove modele trajnostnega regionalnega razvoja, ki bodo upoštevali ekološke, ekonomske, socialne in kulturne vidike določenega ozemlja in njegovih prebivalcev. Imajo torej vlogo »svetilnikov«, ki kažejo pot, in laboratorijev za preizkušanje novih pristopov za razvoj podeželskih ozemelj – ALPARC pa zavarovanja območja podpira pri uresničevanju tega pomembnega poslanstva.

Projekti tega prioritetnega področja:

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke