SL

Zadolženi za okoljsko vzgojo, spodbujeni za čezalpsko sodelovanje

0, 15.11.2010
  • Country Switzerland

« Sodeloval sem na prvih srečanjih z REEMA na delavnici, ki je potekala v Zernezu ob srečanju mreže ALPARC. Videl zadolžene za okoljsko vzgojo v zavarovanih območjih alpskega masiva. Zbrani so bili za mizo in na njej je bilo jajce.

Govorili so o tem, da je treba premagati strahove in bojazni, vezane na naravo ter se opreti na znanje in pozitivna čustva in takrat je lupina začela pokati. Kljub jezikovnim oviram, so izkazali željo po izmenjavi izkušenj in čim so razprli roke, je ptica razprostrla krila in začela leteti. Nemeneč se za meje, je začela svojo pot preko alpske verige, tistim, ki združujejo ljudi in ki oblikujejo alpsko identiteto.Če zagledate to ptico na nebu nad Alpami, si recite, da se je njena dolga pot šele začela in da se vsak lahko sam odloči, da ji bo sledil .. »

Frank Miramand, ASTERS – Konservatorij naravnih območij v Gornji Savoji. 

Prvo spodbudno srečanje 

 Ob robu Generalne skupščine mreže ALPARC, ki je potekala med 19. in 20. oktobrom v Švicarskem narodnem parku , je precej zadolženih za okoljsko vzgojo v različnih zavarovanih območjih Alp, imelo priložnost za prvo srečanje na delavnici, posvečeni prav njihovi delovni temi.

Potrditev pomena in aktualnosti omenjene tematike so tudi številne prijave, saj smo žal morali nekatere udeležence tudi zavrniti (izven zavarovanih območij).

Na koncu je bilo 26 predstavnikov, ki so se pogovarjali o svojem poklicu ter o možnostih za sodelovanje na alpski ravni. Pri organizaciji posveta je sodelovala tudi mreža REEMA (Alpska mreža okoljskega izobraževanja v gorskem prostoru), ki združuje posameznike, zadolžene za okoljsko izobraževanje v francoskih alpskih zavarovanih območjih. Ostale alpske države so bile tudi dobro zastopane in med udeleženci je bila 1/3 Francozov, 1/3 Italijanov in 1/3 nemško govorečih (Nemčija, Avstrija, Švica), predvsem pa so bili vsi zelo motivirani !  

Perspektive za skupine

 Glavni cilj posveta je bilo srečanje med kolegi iz drugih alpskih parkov ali rezervatov ter izmenjava izkušenj na področju njihovega dela, poleg tega pa je bil cilj tudi skupno določanje aktivnosti in medsebojnih projektov. Tako ustanovljena delovna skupina je potrdila željo za začetek sodelovanja na to temo v okviru mreže ALPARC.

Srečanje je omogočilo tudi pregled raznih smeri dela in več zamisli za aktivnosti ali bolj razvite projekte : sodelovanje pri programu Phénoclim , oblikovanje skupnih pedagoških pripomočkov, združevanje virov, razmišljanje o vzgojnih vrednotah (alpska identiteta, gorska kultura…), delo na oceni vzgojnih aktivnosti, a tudi o priznanju vzgojnega poslanstva znotraj parkov itd…

Treba je še določiti prednostne naloge in delovni načrt za skupino, ki se bo opirala predvsem na sodelovanje preko spleta, ki ga ravnokar oblikujejo.  

Vzgoja za gorsko okolje, bistveno poslanstvo alpskih zavarovanih območij

Izmenjava mnenj je pokazala na pomanjkanje razumevanja za pomen vzgojnega poslanstva znotraj zavarovanih območij (v večini zastopanih držav) v primerjavi z drugimi poslanstvi, kot so raziskovanje ali znanstveno delo, kar se pogosto odraža v pomanjkanju finančnih in človeških virov.

Vzgoja za okolje v gorah pa je videti bistvenega pomena za zavarovana območja, ker je prav dejstvo, da odraslim in mladim prebivalcem ter obiskovalcem omogoča odkrivanje, občutenje gora in alpske narave (« vzgajati s srcem in z občutkom ! »), prvi bistveni korak v smeri njihovega spoštovanja ! Udeleženci so torej želeli opozoriti, da je okoljska vzgoja konkretno orodje za ohranjanje narave.

Stik z delovno skupino

Če ste zadolženi za okoljsko vzgojo v nekem alpskem zavarovanem območju, a niste bili prisotni na tem srečanju, lahko vedno kontaktirate z delovno skupino in spremljate njeno delo : obrnite se na marie.stoeckel@alparc.org

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke