SL

Začetek mednarodnega projekta alpsko-karpatskega koridorja

0, 15.03.2010

 Alpe in Karpati ponujajo zavetje raznolikim sesalcem, kot so srna, ris, volk in medved. Ohranjanje njihovega naravnega habitata je odvisno od človeka.

Koridor med Alpami in Karpati je tradicionalna selitvena pot teh divjih živali, ki pa ne povezuje samo vzhodne meje Alp v Avstriji z Malimi Karpati na Slovaškem, ampak poteka tudi skozi gospodarsko najbolj dinamično evropsko območje - prostor med Bratislavo, Sopronom in Dunajem.

S čezmejnim projektom, ki se financira z evropskimi sredstvi, se želi na področjih varstva narave in prostorskega načrtovanja s partnerskimi področji, kot so promet, kmetijstvo, gozdno gospodarstvo, lov in turizem, predvsem pa z udeleženimi občinami, opredeliti in zgledno izvesti konkretne ukrepe za varstvo povezovanja življenjskih okolij.

Po intenzivnih pripravah se je začel projekt uradno izvajati v sredini februarja, v okviru katerega sodelujejo partnerji iz Avstrije in Slovaške. Alpsko-karpatski koridor med drugim nudi podporo ciljem Alpske konvencije  

   in poleg Donave in Zelenega pasu na območju nekdanje Železne zavese predstavlja pomembno selitveno pot evropske dimenzije.

Povezava do uradne domače strani projekta:

http://www.alpenkarpatenkorridor.at/

Nadaljnje informacije o projektu so dostopne na:

http://www.wwf.at/de/akk/

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke