SL

Naturpark Nagelfluhkette

0, 25.04.2010
  • Country Austria, Germany
  • logo

 Naravni park Nagelfluhkette že od svoje ustanovitve leta 2008 združuje občine na območju južnega Allgäua in sprednjega Bregenzerwalda. Je prvi čezmejni naravni park, ki leži med Nemčijo in Avstrijo. Udeležene občine so razporejene okoli zelo znanega pogorja Nagelfluhkette. Skoraj v celoti sestoji iz neštetih, različno velikih prodnikov, ki so se sprijeli v konglomerat, imenovan Nagelfluh. Najbolj znana gora je Hochgrat, ki s 1,834 m za več kot 1,000 m presega okoliške doline. Naravni park predstavlja dom več živalskim vrstam, ki jih je treba zaščititi, npr. divjemu petelinu, ruševcu, planinskemu orlu, belohrbtemu detlu in apolonu.

Raznolika geologija področja je ustvarila globoka tla, ki so lahko apnenčasta ali silikatna. Temu primerno je zelo raznolika tudi vegetacija, ki kaže na veliko biotsko raznovrstnost. Poleg allgäuške plahtice, ki je pravi endemit naravnega parka, se lahko poznavalci rastlin navdušujejo tudi nad škrlatnim sviščem, klinčkom ali mogočno belo jelko oz. hojo.
Nagelfluhkette je stara, naravna kulturna krajina, ki se odlikuje po presenetljivo visoki odprtosti glede na razmere na alpskem severnem robu. Razlog za to je velik pomen, ki ga ima kmetijstvo, še posebej alpsko kmetijstvo, ki bistveno vpliva na vzorec rabe zemljišč naravnega parka z okoli 400 kmetijskimi gospodarstvi. Gostota planin je nenavadno visoka na obeh straneh meje. 

 Poleg kmetijstva in gozdarstva je turizem že skoraj stoletje eden od nosilnih stebrov gospodarstva na območju naravnega parka. V 14 občinah v naravnem parku je na voljo 20,000 postelj v hotelih, penzionih in počitniških hišah, ki dosegajo okoli 2 milijona in pol nočitev letno.

Številni ukrepi vplivajo na delo še vedno mladega društva. Poudarek je na izgradnji trajnostne turistične ponudbe (kakovostne pešpoti, kolesarske steze), vzpostavitvi ukrepov okoljskega izobraževanja (pohodniški programi, ekskurzije, informacijske točke naravnega parka), spodbujanju trženja regionalnih izdelkov (izdelava partnerskega programa) in podpori trajnostnega regionalnega razvoja s pomočjo glavne pisarne, ki ima sedež v Oberstaufenu (Nemčija) in je pristojna za celoten naravni park, se pravi tudi za območja, ki ležijo v Avstriji. Predsedstvo in odbori sestavljajo mednarodni predstavniki, s čimer se zagotavljajo optimalni pogoji za skupne razvojne projekte.

Rolf Eberhard, Direktor

Kontakt:

  Naturpark Nagelfluhkette e.V.
Schloßstraße 8
D-87534 Oberstaufen
tel. 0049 8386 9300 -328
Faks. 0049 8386 9300 -339

e-naslov: info@naturpark-nagelfluhkette.eu

www.nagelfluhkette.info

Osebna izkaznica parka

 

Ime zaščitenega območja

Naturpark Nagelfluhkette (naravni park)

Ime upravljalca (če je drugačno)

Naturpark Nagelfluhkette e.V.

Država

Nemčija / Avstrija

Površina (ha)

40100

leto ustanovitve

Nemški del: 1.1.2008, avstrijski del: 27.5.2008

IUCN kategorija

nobena

Pravna osnova

V Nemčiji : Naravni park (priznan)
V Avstriji: Dogovor med občinami in vlado zvezne dežele, vendar brez uradnega odloka

Vključene pokrajine

Nemčija : Allgäu, zvezna dežela Bavarska
Autriche : okraj Vorderwald, zvezna dežeča Vorarlberg

Število občin

14

Najnižja točka (m)

465

Najvišja točka (m)

2050

Število prebivalcev

približno 13 000 prebivalcev

Skupna površina gozda

približno 20900 ha

Skupna površina ledenikov

0

Skupna površina pašnikov

približno 8140 ha

Prevladujoči tip pokrajine

Mešani gorski gozd, subalpski jelovi gozdovi, alpske planšarije in pašniki, nizka in visoka barja (mokrišča), gozdne soteske, površinski vodni tokovi

Značilna fauna

Divji petelin, Ruševec, Gozdni jereb, Planinski orel, Triprsti detel, Rdeči (gorski) apolon, Navadni jelen, Gams

Značilna flora

Rosnik, Divji klinček, Clusijev svišč, Bela jelka

Glavne turistične zanimivosti

Gorska veriga Nagelfluhkette, jezero Alpsee, jama Sturmannshöhle, ekomuzeja Frauenmuseum in Juppenwerkstatt

Informacijska središča (število, ime, prevladujoče teme)

Konec leta 2011 bo odprto informacijsko središče Hiša jezera Alpsee (AlpSeeHaus) v kraju Immenstadt, druge informacijske točke so v izgradnji na zgornjih postajah žičnic.

Internetna stran

www.nagelfluhkette.info

Število zaposlenih

1

Dostop

Najbližje železniške postaje: Bregenz, Oberstaufen, Immenstadt, Blaichach ou Fischen, ter avtobus 

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke