SL

Izvajanje ukrepov za izboljšanje ekološke povezanosti – namigi za lokalne partnerje!

0, 15.06.2010

 Iniciativa za “Ekološki Kontinuum” je objavila novo vrsto podatkovnih listov za lokalne interesne skupine. Vse publikacije so v nemškem, francoskem in italijanskem jeziku, in so že na voljo na spletu.

Ta vrsta informativnega gradiva ni zgolj tiskana listina. Njihov glavni cilj je spodbujanje različnih aktivnosti. Ciljna skupina so lokalni parnerji, ki ustanavljajo ekološka omrežja (kot naprimer ECONNECT pilotne regije).

Niz desetih podatkovnih listov pokriva najpomembnejša delovna področja, kjer naj bi se izvajali določeni ukrepi iz naslednjih področij: kmetijstvo, gozdarstvo, upravljanje voda, lov in ribolov, prostorsko planiranje, promet, varstvo narave in turizem. Posebne publikacije bodo namenjene za pomoč občinam in drugim pomembnejšim parnerjem pri vzpostavljanju ekoloških omrežij.

Vsak podatkovni list pojasnjuje pomembnost posameznega sektorja za ekološko povezanost in konkretno navaja ukrepe za njegovo vzpostavitev, ki bi jih izvajale lokalne interesne skupine. Poleg tega, so v vsakem listu predstavljeni posamezni primeri dobre prakse iz območja Alp, ki dokazujejo, da ukrepi ekološke povezanosti resnično delujejo. Omenjeni primeri naj bi interesne skupine spodbudili k posnemanju. 

Nekatere različice podatkovnih listov, objavljenih v PDF formatu (ki omogoča lažje tiskanje), obravnavajo naslendnja področja; varstvo narave, kmetijstvo, promet, upravljanje z vodami, gozdarstvo in prostorsko planiranje. Objavljeni so na: www.alpine-ecological-network.org. (na voljo v angleškem jeziku).

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke