SL

Razprava o vplivih podnebnih sprememb na biotsko raznovrstnost v Alpah v okviru delavnice ALPARC-a

0, 15.09.2014

10. in 11. septembra 2014 so upravljavci zavarovanih območij in strokovnjaki na mednarodni delavnici društva ALPARC razpravljali o vlogi zavarovanih območij pri spremljanju vplivov podnebnih sprememb na biotsko raznovrstnost v Alpah.
Center za obiskovalce narodnega parka Gran Paradiso v starodavnem Grand Hotelu Ceresole Reale je predstavljal mogočno kuliso ALPARC-ovi delavnici »Spremljanje spreminjanja biotske raznovrstnosti kot posledica vplivov podnebnih sprememb v alpskih zavarovanih območjih«. Delavnica, ki je potekala 10. in 11. septembra, je združila okrog trideset strokovnjakov in znanstvenikov iz različnih alpskih držav.


Primeri, ki so bili predstavljeni na plenarnem zasedanju, so dobro ponazorili pestrost načinov in metodologij za spremljanje vrst: flora (na primer mreža za spremljanje Caricion bicoloris atrofuscae) in fauna (na primer metode za spremljanje ptic v Bavarskih Alpah), jezera (Lacs sentinelles) in rastlinska fenologija (e-Pheno). Pregled zgodovinskih zapisov zgodnjih raziskovalcev alpske botanike je ponazoril vplive podnebnih sprememb.


Predstavitve so jasno pokazale pomen in širino tematike spremljanja biotske raznovrstnosti v povezavi s procesom podnebnih sprememb. Predavatelji in razprava, ki je sledila je pokazala in poudarila potrebo po okrepljenem mednarodnem sodelovanju na tem področju. Zavarovana območja na tem področju predstavljajo pomembno vlogo, saj delujejo kot laboratorij za izvedbo krovnih raziskav, razpolagajo z ustrezno usposobljenim osebjem za izvedbo monitoringa, ustrezno infrastrukturo kar olajša izvedbo monitoringa in zagotovi dolgoročno opazovanje.


Predavanje na terenu je ponudilo priložnost za prikaz protokola za spremljanje, ki ga je razvilo več italijanskih parkov in strokovnjakov z namenom spremljanja živalske pestrosti v gorskih ekosistemih. Naravovarstveni nadzorniki narodnega parka Gran Paradiso so poskrbeli, da nam bo ta dogodek ostal v spominu. Ne le zaradi kvalitete znanstvenih in tehničnih razprav na terenskem predavanju, vendar tudi zaradi odlične polente, ki so jo postregli v mogočni starodavni lovski koči kralja Viktorja Emmanuela II.

*****

Below the PowerPoint presentations shown during the Workshop « Monitoring biodiversity transformation to document climate change impacts in alpine protected areas”.
Please note that the presentation of Sonja Wipf is not online. If you are interested in the presentation, please contact directly the author at : sonja.wipf (at) slf.ch

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke