SL

Mednarodnega posvetovanja o obnovljivih virih energije

0, 12.11.2013
  • Date 12/11/2013 to 13/11/2013
  • Place Brig
  • Country Switzerland
  • Organisation Cipra international - commission internationale pour la protection des alpes
  • logo

 Alpe imajo na podrocju izkorišcanja obnovljivih virov energije velik potencial, kar pa lahko poveca pritiski na naravo. Koliko energije se trenutno pridobi z izrabo vodnih virov, moci vetra, biomase in sonca? Koliko bi je bilo možno pridobiti in kakšna je vzdržna raven rabe obnovljivih virov energije?

 

S temi vprašanji se intenzivno ukvarjajo partnerji projekta recharge.green. Svoje prve rezultate bodo javno predstavili na

Mednarodnega posvetovanja o obnovljivih virih energije projekta recharge.green

ter izmenjali izkušnje s strokovnjaki in drugimi akterji na tem podrocju. 

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke