Nahajate se:Novice»Alpske novice»Prikazovanje prispevkov po oznaki: Energy | Green Building

Is it possible to make the Alps  climate-neutral and resilient by 2050? The Permanent Secretary of the Alpine Convention lays out concrete actions for the Alpine region to turn this objective reality in its new publication "Climate-Neutral and Climate-Resilient Alps 2050". The publication highlights three central policies, coming from the 25th Alpine Convention: The Declaration of Innsbruck, the Alpine Climate Target System 2050 and the 7th Report on the State of the Alps “Natural Hazard Risk Governance”.  The Alpine Climate Target System 2050, prepared by the Alpine Climate Board over the last two years, describes specific actions that must be taken under 12 different sectors to protect the Alps from climate change. The 7th Report on the State of the Alps describes the future for natural hazard risk governance. 

The Alpine Convention’s new publication calls for the Contracting Parties to prioritize climate change action and policies to preserve the Alps’ natural heritage. These targets showcase the Alps as being a model for international cooperation and its role in climate change adaptation and mitigation

The publication “Climate-Neutral and Climate-resilient Alps 2050" is available in English, French, Italian, German and Slovenian

Objavljeno v Alpske novice

Prvič v Franciji: koča Col du Palet, ki leži v Narodnem parku Vanoise bo za rešitev na področju oskrbe z energijo izbrala vodik.

V mesecu juniju bo koča Col du Palet, ki leži na izjemnem in nedotaknjenem območju Narodnega parka Vanoise potrebe po energiji zadovoljevala z vodikom. Gre za izjemen dogodek v Franciji zlasti na področju trajnostnega razvoja v gorskih območjih in pomembno izboljšavo na področju uvajanja trajnostnih virov energije.

Trenutno koča za vir energije uporablja sončne celice, način ki je sicer že precej okolju prijazen. Na žalost pa je velik del energije, ki jo skozi leto proizvedejo sončni paneli zaradi omejenih možnosti shranjevanja izgubljena. Zaradi tega razloga so se odločili za uvedbo tehnologije vodika, ki omogoča optimizacijo proizvodnje električne energije s pomočjo sonca in njeno dolgotrajno shranjevanje. Kot pravi  Stéphane Martin, tehnik v Narodnem parku Vanoise, »vodikove tehnologije so predvsem odličen način za skladiščenje električne energije in njeno uporabo brez izpustov toplogrednih plinov, ki povzročajo učinek tople grede«.

Koča Col du Palet leži na nadmorski višini 2600 metrov z oteženim dostopom, zato bo imela od nove tehnologije veliko korist, saj bo lahko koristila predhodno shranjeno energijo v obdobju, ko je potreba po njej največja. Torej manj odpadkov in več pozitivnih učinkov na okolje.

Velik del projekta je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in bo v primeru uspeha tudi drugim kočam v parku omogočilo enak sistem upravljanja z električno energijo.  V tem okviru bo deloval tudi ALPARC in s prenosom znanja prispeval k prenosu izkušenj in znanj tudi v druge koče v Alpah. Skupen cilj vseh vključenih deležnikov je spodbujanje energetskih inovacij in razvijanje učinkovitih in okolju prijaznih pristopov.

Today, on 22nd May we celebrate the International Day for Biological Diversity. Read our statement on this important occasion:

Biodiversity – Alpine Convention – Protected Areas – Alps

Linking nature – Biodiversity needs connectivity

In order to preserve its extraordinary biodiversity the Alps need, even more than other regions, ecological connectivity because of their specific topography and high degree of fragmentation in the main alpine valleys.

Protected areas play a key role in protecting alpine biodiversity and ecological processes, less so if they are isolated between intensively used spaces. Often they do have “de facto” an important role of consultation or mediation for their periphery area.

Giving more weight to this role and to promote the exchange between local stakeholders and experts of the protected areas can only be beneficiary for both: good local governance of ecological processes and for biodiversity itself.

We recognize the important role of the protected areas within the process of the establishment of ecological continuums in the Alps by linking the protected areas through adequate measures and by a stronger involvement of local populations.

 

 

Markus Reiterer, Secretary General of the Alpine Convention;

Univ. Prof. Dr. med. Vet. Chris Walzer (Research Institute of Wildlife Ecology, Vienna), lead partner of EU Alpine Space projects about ecological connectivity;

Guido Plassmann (Director ALPARC, Network of alpine protected areas), coordinating the international cooperation between alpine protected areas

Objavljeno v Novice mreže ALPARC
Torek, 30 December 2008 01:00

2008 – pomembno leto za ekološke mreže

 Leto 2008 je bilo še posebej pomembno leto za ekološke mreže v Alpah. V tem letu so bile uresničene naslednje aktivnosti:

Projekt ekološkega kontinuuma: priprave na projekt zaključene

Po 17 mesecih intenzivnega dela v obdobju priprav so 4 partnerji (CIPRA, ISCAR, WWF in ALPARC) predstavili rezultate, ki predstavljajo nepogrešljive temelje za prihodnje delo na področju ekoloških mrež v Alpah.
V tem času so bili oblikovani in objavljeni metodološki prijemi za vzpostavitev ekoloških mrež. Metodološki prijemi, pri naslovu www.alpine-ecological-network.org . Kmalu bo dostopen tudi katalog ukrepov.

Teoriji sledi uresničevanje zamisli na terenu:

v pilotnih regijah v Avstriji in v Švici so že potekala prva delovna srečanja najpomembnejših lokalnih akterjev, kar je omogočilo zagon dejavnosti v posameznih regijah. Prva delovna srečanja so v kratkem predvidena tudi v Nemčiji. V Franciji so v departmaju Isère pričeli z operativno fazo velikega projekta obnovitve ekoloških koridorjev v dolini Grésivaudan, ki med drugim predvideva namestitev posebnih opozorilnih znakov na prehodih živali na ključnih točkah cestnega omrežja, preureditev hidravličnih struktur, ukrepe ozaveščanja javnosti, ipd.

Evropski projekt velikih razsežnosti:

v okviru evropskega programa ETC "Alpski prostor" je bil sprejet in potrjen predlog projekta na tem področju, katerega skupni proračun znaša več kot 3 milijone evrov: projekt ECONNECT se je uradno pričel novembra 2008 s srečanjem na Dunaju (glej posebni članek ).

Raven Alpske konvencije:

Lnemško predsedstvo platforme ekoloških mrež Alpske konvencije je raziskovalnemu biroju zaupalo nalogo oblikovanja kriterijev izbora alpskih pilotnih območij za uresničitev projektov ekoloških mrež. Na začetku leta 2009 bo predsedstvo platforme prevzela Francija, ki bo na čelu platforme do leta 2010.

 

Mozaik počasi dobiva končno obliko…

Kot ste lahko opazili, je bilo leto 2008 z vidika ekoloških mrež zelo bogato. V tem letu so bili postavljeni prvi koščki v mozaik "čezalpske ekološke mreže" celotnega alpskega masiva. Upamo, da se bodo tudi v letu 2009 odvili številni dogodki, ki bodo omogočili nadaljnjo dopolnitev tega mozaika.  

Objavljeno v Novice mreže ALPARC
Sreda, 27 April 2011 02:00

Zelo konkreten rezultat Alpskega tedna

 Ko čezalpske srečanja pripomorejo k nastanku novih partnerstev…

Alpski teden 2008 , ki je bil organiziran v kraju Argentière la Bessée v Franciji, na temo »inovacije v Alpah«, je bil priložnost za predstavitev različnih izkušenj alpskih inovacij, katere del je bil tudi EcoModel Achental v Nemčiji.

Predstavitev izkušenj s trajnostnim razvojem turizma in energije v Achentalu, je prišla vse do gospodarskega konzorcija Trièves v Franciji (Syndicat d’Aménagement du Trièves ). Povezanost teh dveh območij se danes, dve leti kasneje, odraža kot partnerstvo v evropskem projektu »Bioregije«, ki se je pričel maja 2010, kot projekt Intelligent Energy Europe.
V ta projekt je vključenih 11 partnerjev iz različnih podeželskih območij v Evropi. Projekt temelji na ugotavljanju in prenosu najboljših metod in dobrih praks z namenom spodbujanja razvoja »bioregij«. Cilj je zagotoviti, da se najmanj tretjina energetskih potreb območja oskrbuje z energijo iz lokalnih in trajnostnih resursov, kot je biomasa.

Ta izkušnja med drugim prikazuje, kako lahko mednarodna srečanja o različnih temah pripomorejo k vzpostavljanju povezav med udeleženci iz različnih alpskih regij, in tako ne le okrepi sodelovanje, temveč ima tudi konkretne učinke na terenu.

Več informacij o projektu »Bioregije«: http://www.bioregions.eu/

Vir: CIPRA Francija

Objavljeno v Alpske novice

 Poročilo »Obnovljivi viri energije v alpskih zavarovanih območjih«, ki je nastalo na podlagi intervjujev z 21. zavarovanimi območji v Alpah, prikazuje konflikte med strategijami varovanja območja in proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Študijo je izvedla Švicarska akademija znanosti (SAS), v sodelovanju z Mrežo zavarovanih območij v Alpah (ALPARC), ter finančni podpori Zveznega urada za okolje (ZUOK) Švicarske konfederacije.

V analiziranih zavarovanih območjih je največ konfliktov na področju izrabe vodne in vetrne energije. Ostrejša zakonodaja bi lahko zmanjšala potencialne konfliktne situacije glede izrabe vodnih virov za pridobivanje energije, zlasti pri izrabi do sedaj še neizkoriščenih vodotokov, energetskih viškov in dinamiko reke. Nove potrebe po energiji pogosto vodijo v nove konflikte. Vetrne elektrarne pogosto naletijo na odpor pri organizacijah za varovanje krajine. Konfliktnih situacij na področju fotovoltaike in biomase je sicer bistveno manj, vendar bodo verjetno narastla skupaj s potrebo po izrabi obnovljivih virov energije. 

 Splošnega zdravila za odpravo konfliktov ni, vsak konflikt je specifičen, tako kot okolje v katerem se nahaja, zato so različni tudi ukrepi za njihovo reševanje. Samo določeni parki želijo strožja pravila, tudi vprašanja o energetskih ciljih in konceptih so različno vrednotena. Ne glede na to za katero pot se posamezen park odloči je soočenje s to temo neizogibno.

Poročilo je na voljo v nemškem, francoskem in italijanskem jeziku. Prenesete si ga lahko iz sledeče strani:

www.parkforschung.ch

Objavljeno v Novice mreže ALPARC
Četrtek, 19 September 2013 02:00

Towards carbon neutral buildings

ALPSTAR seminary: "The municipalities as constructor : Towards carbon neutral buildings"

One key to solving the climate problem can be found in the building sector: private households in the Alps are responsible for over one third of final energy consumption.

Significantly reducing CO2 emissions and improving the quality of life must therefore be achieved through energy-efficient restoration with the use of ecological materials. The appropriate rules are also determined by the cities in which some two thirds of the Alpine population live.

The focus of the workshop being held on 19 September 2013 in Gap, France, is on the municipalities as clients for construction projects. How should they build? Where are the greatest challenges? How can a municipality persuade its residents of the need for energy-efficient restoration and building works? Some of the answers are provided by the "Alpine Towns of the Year" of Bozen/Bolzano in Italy and Sonthofen in Germany.

More information

Registration

Objavljeno v Ostali alpski dogodki

 Voyage d'étude: inscriptions ouvertes

Construire et rénover durable au Liechtenstein et au Vorarlberg

CIPRA International et CIPRA Slovenija ont le plaisir de vous inviter au voyage d'étude sur la "construction durable" qui aura lieu au Liechtenstein et au Vorarlberg (Autriche) du 7 au 9 Novembre 2013. Construction intelligente, rénovation, efficacité énergétique, impact écologique des matériaux, aménagement du territoire : de nombreuses thématiques seront illustrées lors de visites de bâtiments.

Une occasion de visiter des bâtiments hors du commun et d'échanger avec des architectes, ingénieurs et décideurs locaux, mais aussi avec d'autres participants de tous les pays alpins.

Visites et discussions en allemand, traduction simultanée en slovène, traduction simultanée en français si assez de participants.

Cliquez ici pour plus d'information

Objavljeno v Ostali alpski dogodki

 Alpe imajo na podrocju izkorišcanja obnovljivih virov energije velik potencial, kar pa lahko poveca pritiski na naravo. Koliko energije se trenutno pridobi z izrabo vodnih virov, moci vetra, biomase in sonca? Koliko bi je bilo možno pridobiti in kakšna je vzdržna raven rabe obnovljivih virov energije?

 

S temi vprašanji se intenzivno ukvarjajo partnerji projekta recharge.green. Svoje prve rezultate bodo javno predstavili na

Mednarodnega posvetovanja o obnovljivih virih energije projekta recharge.green

ter izmenjali izkušnje s strokovnjaki in drugimi akterji na tem podrocju. 

Objavljeno v Ostali alpski dogodki

La première édition du salon EnergiCîmes est organisée par le Parc du Massif des Bauges,

en collaboration avec l’ASDER, PRIORITERRE, les organisations professionnelles, TENERRDIS et l’INES et la commune de Lescheraines.

Les thèmes sont: les économies d’énergies dans l’habitat et le transport, les énergies renouvelables et l’éco-construction adaptées aux spécificités du PNR du massif des Bauges